PL | EN

Powrót do tradycji

tradycja.jpgPrzed stu laty światli obywatele Krakowa, a można powiedzieć: całej Galicji, postanowili wznieść bulwary nad Wisłą. W zamierzeniu planistów miały być one elementem ochrony przeciwpowodziowej miasta Krakowa i Podgórza, stanowiąc jednocześnie element kanału Dunaj - Dniestr.

Inwestycję finansowały: rząd austriacki, rząd krajowy i gmina Kraków. Prace wykonywano w latach 1907-1913. Po obu stronach Wisły zbudowano mury bulwarowe. Pomiędzy murami zewnętrznymi i wewnętrznymi urządzono po obu stronach rzeki przeładownie i przystanie.

Budowę kanału przerwał wybuch wojny światowej i rozpad monarchii austro-węgierskiej. Budowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych nad Wisłą kontynuowano w następnych dziesięcioleciach. Odcinek najstarszych kamiennych bulwarów jeszcze w czasach II wojny światowej zaczęto adaptować na bulwary spacerowe.

Plaża Kraków ma być powrotem do krakowskiej tradycji spędzania wolnego czasu nad Wisłą. Do lat 70. bulwary były najbardziej popularnym miejscem wypoczynku w mieście w czasie wakacji i można było plażować nad Wisłą. Ze wspomnień wiemy o plaży w zakolu Wisły pod Wawelem.

Krakowianom marzą się tętniące życiem bulwary wiślane z koncertami, wystawami i plażą.

Plaża Kraków jest właśnie inspirowana tradycją oferując nowoczesny, wielofunkcyjny kompleks, unikatowy na skalę europejską.