PL | EN

Wielofunkcyjność

wielofunk.jpgWielofunkcyjność obiektu i tak szeroki zakres możliwości innowacyjnych na skalę europejską jakim jest idea Plaży Kraków rozumianej nie tylko jako przestrzeń rekreacyjna, ale jako kompleks integrujący, oprócz części rekreacyjnej, także sportową, kulturalną i rozrywkową.

Nieograniczona przestrzeń, jej amfiteatralny charakter, tło Wawelu i urokliwego Kościółka na Skałce, stworzone zaplecze socjalno-techniczne i dostępność komunikacyjna – to wszystko ma podwyższać poziom zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie turystyki i rozrywki w skali europejskiej.

Teren i miejsce oraz współpraca z ogólnopolskimi mediami daje ku temu nieograniczone możliwości.